Zástavní podmínky

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Zastavárna, Zástavy, Ostrava, Marianské Hory, Komisní, Prodej, Zástavy Zlata, Zástavy Stříbra, Zástavy Elektroniky, Peníze na ruku, Nejlepší úroky, Prodej zlata, Zástavy, Zastavárna zlata, Zastavárna Elektroniky, Zastavárna Stříbra, Dobrá Zastavárna, Peníze, Půjčky, Rychlá Půjčka, Peníze rychle

Mezi hlavní soustředění naši firmy patří finanční půjčky formou zástavy zlata, elektroniky, vypočetní techniky a automobilů. Nabízíme také prodej, komisní prodej, služby v oblasti mobilních telefonu či IT. Nakoupíte u nás přes internet a jako jediní na uzemí ČR nabízíme jedinečný systém MojeSmlouva, pomocí kterého lze spravovat vaše zástavní smlouvy online.

Zastavárny si každý člověk představí jako místo, kde se odváží poprosit o pomoc jen v těch nejtísnivějších situacích – kde budou člověka tlačit nesmyslnými uroky tak nesplnitelnými podmínky – u nás se nesetkáte ani s jedním. Zakládáme si na férovém a přátelském jednáním se zákazníky a naše úroky jsou od začátku fungování společnosti čím dál tím nižší.

Již od založení naši firmy před 23 lety vás na naší pobočce obsluhuje stále stejný personal, což garantuje to že má každý náš zaměstnanec léta zkušenosti a vždy se setkáte se stejnými lidmi kteří vám vyhoví v každé situaci. Snažíme se plnit přání stovky zákazníku denně tak aby došlo ke spokojenosti každého. Na naší tradici si zakládáme.

V dnešní době, kde se sídla firem, jejich organizační strktůra a telefoní čísla mění rychleji než počasí, je důkazem serioznosti především stabilita.
A to je přesně to, co si cením na své společnosti. Již přes 20 let má stejné vedení, stejné telefoní číslo i sídlo společnosti. 20 let se nezměnili podmínky naších
půjček, krom úrokových sazeb, které jsme časem snížili. Budu si vážit, pokud se stanete našim dalším spokojeným klientem.


I.

1. Účastníci této smlouvy, ve smyslu § 151 b) občanského zákona, se mohou dohodnout na zástavě movité věci, jejíž specifikace bude konkretizována v každé jednotlivé zástavní smlouvě.

2. Zástavní věřitel přijímá zástavu do své dispozice k zajištění pohledávky vůči dlužníkovi na období specifikované v každé jednotlivé smlouvě. Zástavu movité věci lze sjednat po dobu 1 měsíce. Po dohodě s vedoucím prodejny lze sjednat i zástavní smlouvu s delší dobou trvání.

3. Každou jednotlivou zástavní smlouvu lze po dohodě prodloužit! Bez splacení předcházejících úroků je prodlužování každé jednotlivé zástavní smlouvy možné maximálně na dobu 3 měsíců. I poté je možné smlouvu dále prodloužit, předpokladem však je splacení předcházejících úroků.


II.

1. Předmět zástavního práva bude po dobu trvání zástavní smlouvy v držení věřitele.

2. Zástavní dlužník — klient převezme zástavu zpět do své dispozice po úhradě pohledávky zástavnímu věřiteli, která mu byla při uzavření zástavy vyplacena, a dále se zavazuje uhradit zástavnímu věřiteli poplatek za dobu, kdy byla zástava v držení věřitele.
Tento poplatek činí:
– 30 % z půjčené částky za 1 měsíc při půjčce 1,- až 1.999,- Kč
– 20 % z půjčené částky za 1 měsíc při půjčce 2.000,- až 9.999,- Kč
– 15 % z půjčené částky za 1 měsíc při půjčce 10.000,- Kč a více
Poplatek je splatný současně s úhradou pohledávky zástavního věřitele, přičemž minimální úrok činí 30,- Kč.


III.

1. Zástavní věřitel má právo uspokojit svou pohledávku ze zástavy v případě, že zástava nebude vyplacena formou úhrady pohledávek a sjednaných poplatků, a to v dohodnutém termínu, včetně tvz. čekací lhůty, tak jak je specifikováno v čl. 4/II této smlouvy.

2. Po uplynutí sjednaného termínu a následné čekací lhůty, má věřitel právo uspokojit svou pohledávku sankční pokutou, na jejíž zaplacení získá prostředky přímým prodejem zastaveného předmětu bez uplatnění pohledávky u soudu.

3. Zástavní věřitel je povinen svěřenou zástavu opatrovat, chránit ji před poškozením, ztrátou či zničením.

4. Dá-li někdo do zástavy věc bez souhlasu vlastníka nebo jiné osoby, která má k věci věcné právo neslučitelné se zástavním právem, vznikne zástavní právo jen je-li věc odevzdána zástavnímu věřiteli , a ten ji přijme v dobré míře, že zástavce je oprávněn věc zastavit.

5. Vztahy mezi zástavním věřitelem a zástavcem se řídí ustanovením § 151 a-j) občanského zákona a touto smlouvou.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

UNI KREDIT spol. s.r.o
28. října 438/219, 70900 Ostrava, Mariánské Hory

IČO: 60320087
Tel.: 732 331 100
Mail: info@zastavarna-unikredit.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, 11601 C, Krajský soud v Ostravě